Orkiestrator Wizlink Bot Control Center (BCC)

 • Niezbędny przy większej liczbie robotów

 • Automatyzuje zarządzanie pracą robotów RPA

  • Harmonogramowanie i priorytetyzacja zadań

  • Łączenie zadań w sekwencje

  • Delegacja zadań z robota na inne roboty

  • Wersjonowanie automatyzacji/scenariuszy

  • Rozproszony zapis logów nie obciąża orkiestratora

 • Obsługuje roboty powstałe w dowolnej technologii RPA


_____

FARMA ROBOTÓW POD KONTROLĄ
Pełna kontrola botów z jednego pulpitu


_____

PLANOWANIE
Zadanie można uruchomić w określonym czasie


_____

PRIORYTETY
Zadania są przydzielane wg priorytetów i możliwości technicznych gospodarzy robotów


_____

PRZETWARZANIE SEKWENCYJNE
Scenariusze można uruchamiać w sekwencjach


_____

BEZPIECZEŃSTWO
Tylko zweryfikowane automatyzacje, pobierane z bazy danych


_____

WERSJONOWANIE
Uruchamiane są odpowiednie wersje automatyzacji w zależności od daty_____

ROZPROSZONE LOGOWANIE
Na wielu serwerach bez obciążania komputera, na którym działa orkiestrator

_____

BEZPIECZNE PRZECHOWYWANIE HASEŁ
MS Windows Credential Manager


_____

SZYFROWANA TRANSMISJA
Pomiędzy robotami a Wizlink BCC (protokół SSL)


_____

SINGLE SIGN ON
Oparte na Active Directory


_____

DELEGACJA PODZADANIA
Do wykonania przez innego robota


_____

PAKIETY ZADAŃ
Zadania zgrupowane do wspólnego uruchomienia


_____

ROBOT MOŻE UTWORZYĆ ZADANIE
Scenariusz Wizlink może wygenerować zadanie dla BCC


_____

DOPASOWANIE ROBOTA
Za pomocą systemu tagów do wymagań scenariusza


_____

ZADANIA CYKLICZNE
Powtarzanie zadań wg kalendarza
Główny proces realizowany przez Wizlink BCC

 • Wprowadzanie danych / parametrów do pakietu przez użytkownika biznesowego.
 • Walidacja pakietu przez BCC.
 • Wprowadzenia zadań z pakietu do kolejki do wykonania.
 • Zarządzanie kolejką zadań, w tym alokacja zadań do robotów.
 • Monitorowanie wykonywania zadań.
 • Zamknięcie przetwarzania pakietu (użytkownik biznesowy odbiera wyniki).

Licencjonowanie

 • Wizlink BCC współpracuje z licencjami Wizlink Full Robot oraz Wizlink Wrapper.
 • Licencja Wizlink Wrapper pozwala na podłączenie zewnętrznych technologii, tj. dowolnego robota lub gotowego skryptu do ekosystemu Wizlink BCC.
 • Podłączenie Full Robot lub Wrapper wymaga licencji BCC Connection.